نصب و راه اندازی اسکریپت بکاپ گیری روزانه ازپایگاه داده سایت شما همراه با ارائه فضای لازم جهت نگهداری تعداد مشخصی از بکاپ

نصب اسکریپت بکاپ رایگان
100% Complete
تعداد بکاپ های حفظ شده 5 عدد
16% Complete
نهایت حجم پایگاه داده 150 مگابایت
100% Complete
سطح اول قیمت 10,000/سالیانه
سفارش دهید
نصب اسکریپت بکاپ رایگان
100% Complete
تعداد بکاپ های حفظ شده 15 عدد
50% Complete
نهایت حجم پایگاه داده 150 مگابایت
100% Complete
سطح دوم قیمت 20,000/سالیانه
سفارش دهید
نصب اسکریپت بکاپ رایگان
100% Complete
تعداد بکاپ های حفظ شده 30 عدد
100% Complete
نهایت حجم پایگاه داده 150 مگابایت
100% Complete
سطح سوم قیمت 30,000/سالیانه
سفارش دهید
شامل همه پلن ها
  • بکاپ گیری خودکار روزانه
  • ذخیره سازی در سرور ثانویه
  • ستاپ رایگان